Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Welkom op de website erzeel-marievoet.be (hierna “de Website”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief zonder beperking de gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren, en/of bijdragers van inhoud zijn.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en op alle overeenkomsten die tussen u en de Website worden gesloten, inclusief alle diensten die door de Website worden aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Website worden geplaatst. Uw voortdurende gebruik van de Website na het plaatsen van dergelijke wijzigingen betekent dat u deze accepteert.

2. Gebruik en toegang

a. Toegangsvoorwaarden: Als eigenaar van erzeel-marievoet.be (hierna “de Eigenaar”) verlenen wij u hierbij toegang tot onze website. Deze toegang is niet exclusief en kan door ons op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook worden ingetrokken of aangepast.

b. Gebruiksbeperkingen: Het gebruik van de Website is onderworpen aan de volgende beperkingen:

  • U mag geen inhoud van de Website kopiëren, wijzigen, verspreiden, verkopen of verhuren.
  • Het is verboden om zonder toestemming data te verzamelen of te oogsten van de Website, inclusief de inhoud van andere gebruikers.
  • U mag de Website niet gebruiken voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
  • Het is niet toegestaan om acties uit te voeren die de correcte werking van de Website kunnen verstoren of overbelasten.

c. Wijzigingen aan de Website: De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de Website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daarover aan de gebruikers mededeling te hoeven doen. Dit omvat het recht om bepaalde functies te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

d. Registratie en Accountverantwoordelijkheid: Indien de Website de mogelijkheid biedt om een account aan te maken, bent u verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en wachtwoord. U stemt ermee in om onmiddellijk melding te maken van ongeautoriseerd gebruik van uw account of andere beveiligingsinbreuken.

e. Acceptabel Gebruik: Bij het gebruik van de Website dient u zich te houden aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten en regelgevingen. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

f. Beëindiging van Toegang: De Eigenaar behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Website te beëindigen of op te schorten indien u zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden.

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van erzeel-marievoet.be, stemt u in met deze voorwaarden en erkent u dat deze voorwaarden uw gebruik van de Website beheersen.

3. Beschrijving van de Website

Het doel van de Website is om informatie te verstrekken over dakreiniging en om gebruikers de mogelijkheid te bieden vrijblijvend offertes aan te vragen. Door de Website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan is het u niet toegestaan om de Website te gebruiken of toegang te krijgen tot onze diensten.

4. Affiliatepartijen

a. Samenwerking met Affiliatepartijen: Wij zijn aangesloten bij verschillende betrouwbare affiliatepartijen. Wanneer u een offerteaanvraag doet, kan deze worden doorgezonden naar een of meerdere van deze partijen voor verdere verwerking.

b. Gebruik van iframes: Voor de verwerking van offerteaanvragen kunnen we gebruikmaken van iframes, waardoor een deel van een externe website binnen onze website wordt weergegeven. Dit stelt ons in staat om offerteaanvragen efficiënt door te sturen naar onze affiliatepartijen.

c. Verantwoordelijkheid en Keuze: Hoewel we zorgvuldig samenwerken met onze affiliatepartijen, is de inhoud en het gebruik van uw gegevens op hun platforms hun verantwoordelijkheid. Wij adviseren u om hun voorwaarden en privacybeleid te lezen voordat u persoonlijke informatie verstrekt.

5. Verwerking van Persoonsgegevens

a. Verzamelen van Gegevens: Voor het doorsturen van offerteaanvragen verzamelen wij uw persoonlijke gegevens via het contactformulier of de iframe. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw aanvraag succesvol te verwerken en om u passende offertes te kunnen bieden.

b. Gebruik van Gegevens: Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het verwerken van de offerteaanvraag en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij streven ernaar om uw gegevens veilig te houden en te beschermen volgens ons privacybeleid en de AVG-richtlijnen.

c. Doorgifte aan Derden: Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de affiliatepartijen waarmee wij samenwerken. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze partijen zodra ze zijn doorgegeven.

6. Aansprakelijkheid voor Offerteaanvragen

a. Doorsturen van Aanvragen: Na het doorsturen van uw offerteaanvraag aan een affiliatepartij, eindigt onze betrokkenheid bij het proces. De verdere afhandeling van de aanvraag, inclusief de kwaliteit en levering van offertes, valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende affiliatepartij.

b. Geen Garanties: Wij bieden geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, volledigheid of betrouwbaarheid van de offertes die u ontvangt via onze affiliatepartijen. Bovendien kunnen wij niet garanderen dat u daadwerkelijk offertes zult ontvangen.

c. Eigen Verantwoordelijkheid: Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te beslissen of u al dan niet zaken doet met de bedrijven die de offertes aanbieden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige beslissingen of overeenkomsten die u aangaat met deze bedrijven.

7. Beperkte Aansprakelijkheid

a. Inhoud van de Website: Hoewel de Eigenaar zich inspant om de inhoud van erzeel-marievoet.be actueel en correct te houden, kan de inhoud onvolledig of onjuist zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden.

b. Type- en Programmeerfouten: Prijzen en andere gegevens op erzeel-marievoet.be zijn onderhevig aan type- en programmeerfouten. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

c. Hyperlinks naar Derden: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het gebruik van deze externe links is geheel op eigen risico.

8. Hyperlinks en Verwijzingen

a. Gebruik van Hyperlinks: De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze links worden aangeboden voor uw gemak, maar wij hebben geen controle over de inhoud of praktijken van deze externe sites.

b. Geen Endorsement: Het opnemen van links impliceert geen goedkeuring of bevestiging van de inhoud op de gelinkte websites.

c. Vrijwaring van Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die voortkomen uit uw gebruik van deze externe websites.

9. Google Analytics

a. Gebruik van Google Analytics: erzeel-marievoet.be maakt gebruik van Google Analytics om websiteverkeer en gebruikersgedrag te analyseren. Dit helpt ons om onze diensten te verbeteren en beter aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers.

b. Cookies en Anonimisering: Wij hebben de cookies van Google Analytics geanonimiseerd, wat betekent dat uw volledige IP-adres niet wordt geregistreerd. Dit stelt ons in staat om gebruikersstatistieken te verzamelen zonder uw persoonlijke identiteit te onthullen.

c. Gegevensbehandeling door Google: De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien dit wettelijk vereist is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van erzeel-marievoet.be, erkent u en stemt u in met de wijze waarop wij en Google gegevens verzamelen en verwerken, zoals uiteengezet in deze sectie.

10. Privacy

a. Bescherming van Persoonsgegevens: Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. Doel van Gegevensverzameling: Uw gegevens worden enkel verzameld voor specifieke doeleinden, zoals het verwerken van offerteaanvragen en het verbeteren van onze dienstverlening. Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor niet-gerelateerde doeleinden zonder uw expliciete toestemming.

c. Rechten van Gebruikers: U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Verzoeken hiertoe kunt u indienen via ons contactformulier.

11. Verwerking Persoonsgegevens

a. Vertrouwelijke Behandeling: Wanneer u een offerteaanvraag doet, worden uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden alleen gedeeld met de betrokken affiliatepartijen voor de afhandeling van uw aanvraag.

b. Beperking van Verantwoordelijkheid: Na overdracht van uw gegevens aan de affiliatepartijen zijn wij niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking of bescherming van deze gegevens. Wij adviseren u om kennis te nemen van het privacybeleid van deze partijen.

c. Veiligheid van Gegevens: We treffen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Echter, de overdracht van informatie via internet is nooit volledig veilig en we kunnen de absolute veiligheid van uw gegevens niet garanderen.

Door gebruik te maken van erzeel-marievoet.be, stemt u in met deze voorwaarden en erkent u onze werkwijze met betrekking tot de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

12. Toepasselijk Recht

a. Rechtsgebied: Deze gebruikersvoorwaarden en uw gebruik van erzeel-marievoet.be worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

b. Bevoegde Rechtbank: Geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van de Website of deze voorwaarden zullen exclusief worden beslecht door de Belgische rechtbanken. De rechtbank in het arrondissement waar de Eigenaar van erzeel-marievoet.be gevestigd is, zal bevoegd zijn in geval van juridische geschillen.

13. Vragen, Opmerkingen of Klachten

a. Contactmogelijkheid: Voor alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot onze diensten, onze Website of deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen via het daarvoor bestemde contactformulier op onze website.

b. Afhandeling van Klachten: Wij streven ernaar om eventuele klachten snel en adequaat te behandelen. Uw feedback is belangrijk voor ons om onze dienstverlening continu te kunnen verbeteren.

c. Bemiddelaarsrol: Houd er rekening mee dat erzeel-marievoet.be optreedt als bemiddelaar en geen directe invloed heeft op de offertes of diensten van derde partijen. Onze rol is beperkt tot het faciliteren van het contact tussen u en de affiliatepartijen.

14. Wijzigingen in de Disclaimer

a. Recht op Aanpassing: De Eigenaar van erzeel-marievoet.be behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van deze voorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan gebruikers mededeling te hoeven doen.

b. Bekendmaking van Wijzigingen: Wijzigingen in deze voorwaarden worden op de Website gepubliceerd. Wij adviseren gebruikers om regelmatig deze voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

c. Datum van Laatste Wijziging: De laatste wijzigingsdatum van deze voorwaarden wordt onderaan het document vermeld, zodat gebruikers kunnen zien wanneer de laatste update heeft plaatsgevonden.