Asbestdak ontmossen of reinigen: mag dat?

Het ontmossen of reinigen van een dak met asbest, zoals leien of golfplaten, is een onderwerp dat veel vragen oproept. Mag ik asbest schoonmaken? Wat zijn de risico’s? En wat zijn de alternatieven? In dit artikel zetten we alles voor u op een rijtje.

Mag ik een asbestdak ontmossen?

Asbest reinigen of ontmossen is verboden zijn vanwege de gezondheidsrisico’s. Tijdens de dakreiniging kunnen asbestvezels vrijkomen die bij inademing ernstige ziekten veroorzaken.

Wat met dak coaten?

Ook het coaten van een asbestdak is wettelijk verboden. Wanneer asbesthoudende materialen worden gecoat, kan dit leiden tot verstoring van de asbestvezels. Als deze vezels in de lucht vrijkomen en ingeademd worden, kunnen ze ernstige longziekten, zoals asbestose en mesothelioom, een vorm van longkanker.

Bevat mijn dak asbest?

Als je woning voor 1998 gebouwd of gerenoveerd is, is het verstandig om het dak te controleren op de aanwezigheid van asbest. Materialen zoals betonnen dakpannen, golfplaten en leien werden vroeger vaak uit asbestcement gemaakt. Omdat asbest met het blote oog niet te zien is, stel je best een asbestdeskundige aan om een asbestinventaris te laten opmaken. 

Asbestdak herkennen

Vooraleer je een asbestinventaris laat opmaken, zijn er enkele stappen die je zelf veilig kunt ondernemen:

  1. Inspecteer de dakbedekking op tekenen van verwering. Let op of er losse vezels zichtbaar zijn.
  2. Harde (hechtgebonden) asbest heeft meestal een wafel- of honingraatstructuur. Asbesthoudende golfplaten zijn op die manier erg herkenbaar.
  3. Controleer de technische fiche van de dakbedekking. Daar zijn er verschillende aanwijzingen:
    1. Het productiejaar: asbest werd voornamelijk tussen 1945 en 1998 gebruikt.
    2. NT-markering: Golfplaten met asbest hebben de markering AT op de plaat, terwijl golfplaten met de markering NT geen asbest bevatten. 
  4. Draag altijd een mondmasker tijdens de inspectie om jezelf te beschermen.

Indien je na deze voorzichtige beoordeling vermoedt dat er asbest aanwezig is, is het aan te raden om een abestdeskundige in te schakelen voor een nauwkeurige test. Dit kan ongeveer €150 kosten, afhankelijk van of je kiest voor een expert die ter plaatse komt of dat je zelf een monster naar een laboratorium stuurt.

asbest leien dak ontmossen verboden

Asbestleien

Asbestleien zijn gemaakt van vezelcement, waarbij asbestvezels gemengd zijn met cement. Dit soort leien werd voornamelijk gebruikt tussen de jaren ’50 en ’80 van de vorige eeuw.

Er zijn twee soorten leien: natuurleien en kunstleien. Natuurleien bevatten geen asbest en dus mag u dit type leien laten ontmossen. Kunstleien kunnen wel asbesthoudend zijn.

Hoe weet je of er asbest in je leien dak zit?

Omdat een dak met asbest leien ontmossen zo gevaarlijk is, is het belangrijk om zelf te kunnen inschatten of het effectief om asbesthoudende leien gaat. Dit zijn de belangrijkste punten waar je asbestleien aan kunt herkennen:

  • Formaat: Kleine leien van 40 x 20 cm of 40 x 24 cm zijn vaak asbesthoudend. Grotere leien van 60 x 40 cm, 60 x 32 cm en 45 x 32 cm zijn meestal asbestvrij.
  • Merknaam: asbestleien met specifieke merknamen bevatten sowieso asbest. Enkele voorbeelden zijn Eterna, Multex, Big Ben of Country tussen 1990 en 1996.

Echter, de enige manier om zeker te weten of een leien dak asbest bevat, is door een professionele asbestinventarisatie uit te laten voeren.

Hoeveel kost asbest leien verwijderen?

De gemiddelde prijs voor het saneren van een leien dak met asbest ligt tussen €10 en €15 per vierkante meter. De exacte kostprijs voor het verwijderen van de asbestleien hangt uiteraard af van de grootte van het dak en de moeilijkheid van de afbraakwerken. Daarnaast kunnen er extra kosten zijn voor het afvoeren en verwerken van het asbestafval, wat gemiddeld tussen €130 en €150 per ton kost.

Laat ons er een rekenvoorbeeld bij nemen. Voor een dak van 100 vierkante meter schommelen de kosten tussen €1.000 en €1.500. Daarbovenop komt nog de verwerkingskosten van het asbest, wat ongeveer €300 zal zijn. 

Dit zijn echter gemiddelde prijzen en elke situatie is uniek. We raden altijd aan om offertes te vragen bij verschillende asbestverwijderaars om de meest accurate prijs voor uw specifieke situatie te krijgen.

Asbest in gewone dakpannen en betonpannen?

Asbest werd over het algemeen niet gebruikt in keramische dakpannen of betonpannen. Asbestvezels waren voornamelijk een bestanddeel in de productie van asbestcement, waaruit golfplaten en kunstleien bestaan.

Keramische en betonnen dakpannen zijn gemaakt van natuurlijke materialen zoals klei en betonmengsels zonder toevoeging van asbest. Hou er wel rekening mee dat er nog altijd asbest in het onderdak kan zitten. Pannendaken kunnen dus wel degelijk asbest bevatten en zijn dus niet per definitie nooit asbestdaken.